Kontakty:
Telefón: 0907 645 705
Email: info@susene-ovocie.sk

Fakturačná adresa:
Peter Kazík - TODA
Cintorínska 430/39
95193 Machulince

IČO: 52028950
DIČ: 1042508269
Nie je platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra,
číslo živnostenského registra: 430-54361.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
Kontaktný formulár: