Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy pre tovar označený písmenom A:

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho LPT EU s.r.o., článok VI, ktoré sú zverejnené na
https://brixproducts.com/obchodne-podmienky/.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na adresu LPT EU, s.r.o., Kukučínova 5, 97101 Prievidza, alebo emailom na adresu: brix@brixproducts.com

Odstúpenie od kúpnej zmluvy pre tovar označený písmenom B:

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho ALTEVITA.sk s.r.o, článok VI, ktoré sú zverejnené na
https://altevita.sk/index.php?_route_=obchodne-podmienky.html.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na adresu ALTEVITA.sk s.r.o, nám. Slobody 10, 92101 Piešťany, obchod@altevita.sk