Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre tovar označený písmenom A:

1. Reklamačný poriadok sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho LPT EU s.r.o., ktoré sú zverejnené na https://brixproducts.com/obchodne-podmienky/2.  

2.  Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho (LPT EU s.r.o., Kukučínova 761/5, 971 01 Prievidza).

Reklamačný poriadok pre tovar označený písmenom B:

1. Reklamačný poriadok sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho ALTEVITA.sk s.r.o, článok IX, ktoré sú zverejnené na https://altevita.sk/index.php?_route_=obchodne-podmienky.html

2.  Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho (Altevita.sk s.r.o, nám. Slobody 10, 921 01 Piešťany).